Odżelaziacze wody - odżelazianie wody

 

Filtry do wody

 
 

Odżelaziacze

Or-....

Oa-F2510-...

Oa-F5600-...

Oa-F2750-...

Oa-F2850-...

Oa-F3150-...

Stalowe`

Zmiękczacze

Cabinety

Standard

Duplex

Odmanganiacze

Odwrócona osmoza

Kolumny węglowe

Kolumny sedymentacyjne

Sterylizatory

Lampy UV

Pompy dozujące

Demineralizatory

Destylatory wody

 
     

 

 

Nowości

 
     
     

 

 

 

 

Podstawowe wiadomości o zażelazieniu wody

 
 

Do najczęściej występujących zanieczyszczeń wód podziemnych należą związki żelaza. Żelazo występuje najczęściej w postaci wodorowęglanu lub siarczanu żelazawego. W wodach z rejonów bagiennych, zalesionych oraz z warstw zawierających torf, żelazo może występować w połączeniu ze związkami organicznymi, najczęściej z kwasami humusowymi.

W rzeczywistości o zawartości żelaza w wodzie decydują procesy: utleniania, hydrolizy, hydratacji, tworzenia jonów kompleksowych i wymiany jonowej. Stężenie żelaza w wodzach podziemnych może się wahać od śladowych do kilkudziesięciu mg Fe/l i może wzrastać podczas dłuższej eksploatacji ujęcia wody, oraz po zmianie poziomu wód gruntowych ( długotrwałe susze, powodzie, prace budowlane prowadzone na dużych głębokościach) . Także błędne są obietnice niektórych studniarzy że na terenie gdzie występuje żelazo w wodzie znajdą źródło wolne od żelaza, lub po "rozpompowaniu" źródła zawartość żelaza spadnie, gdyż podczas eksploatacji źródła zawartość żelaza najczęściej wzrośnie.

 

 
     

 

 

Usuwanie żelaza z wody

 
 

Podstawową istotą odżelaziania wody jest utlenianie jonów Fe(II) do Fe(III) i usunięciu wytrąconych związków Fe(OH)3 w procesie sedymentacji i filtracji. Stosowana metoda usuwania żelaza z wody zależna jest od postaci pod jaką występuje żelazo:

  • Żelazo występuje jako Fe(HCO3)2 -stosujemy najprostszy układ : napowietrzanie następnie sedymentacja ,odżelazianie i ewentualna dezynfekcja.

  • Żelazo występuje również jako FeSO4 -stosujemy napowietrzanie następnie konieczna jest alkalizacja wody neutralizująca H2SO4 powstały podczas hydrolizy FeSO4 następnie sedymentacja, odżelazianie i dezynfekcja.

  • Żelazo występuje w połączeniu ze związkami organicznymi (humusowymi)  - napowietrzanie lub chemiczne utlenianie , sedymentacja i filtracja są najczęściej nieskuteczne. W tym przypadku konieczny jest najczęściej proces koagulacji. Niestety metoda jest dosyć kłopotliwą i zalecana jest do stosowania w dużych instalacjach będących pod stałą opieką serwisu i w przypadku braku możliwości zmiany źródła wody.

Najprostszym doświadczeniem sprawdzającym  czy proces odżelaziania będzie skuteczny to przezroczysty litrowy słoik napełnić do 3/4 pojemności wodą z ujęcia następnie zakręcić go nakrętką i energicznie wstrząsnąć aby powietrze wymieszało się z wodą, następnie odkręcić nakrętkę i pozostawić słoik na około jeden, dwa dni. Jeżeli na dnio opadnie żółto brązowy nalot a nad nim będzie przezroczysta woda to zaleca się zastosować proces odżelaziania który powinien przejść bez problemów. W przypadku gdy nad osadem będzie woda o słomkowym kolorze wówczas jest durze prawdopodobieństwo że w wodzie występuje żelazo w połączeniu ze związkami organicznymi i uzdatnianie takiej wody morze się okazać nieopłacalne na małą skalę (woda w domku jednorodzinnym) i zaleca się zmianę źródła. 

Do podstawowych procesów podczas odżelaziania wody należy:

  • Napowietrzanie - do tego celu służą urządzenia zwane aeratorami. Aeratory mogą być typu otwartego (zalecane przy większych instalacjach jak i też przy konieczności odkwaszania wody) lub ciśnieniowe które wykonane są w formie zbiorników ciśnieniowych których wewnętrzna konstrukcja umożliwia dokładne mieszanie wody z powietrzem wtłaczanym do zbiornika za pomocą kompresora. W mniejszych instalacjach jako aerator wykorzystywany jest zbiornik hydroforowy gdzie woda z pompy wpada do zbiornika do góry poprzez dyszę rozbryzgową miesza się z poduszką powietrzną . Wadą tej metody jest ubywanie poduszki powietrznej którą należy uzupełniać  za pomocą kompresora. Pry mniejszych instalacjach można zastosować urządzenie zwane aspiratorem (kliknij tutaj dowiesz się więcej) które montujemy na tłoczeniu pompy a przed zbiornikiem hydroforowym.

  • Alkalizacja - jest procesem neutralizacji powstałego podczas hydrolizy kwasu siarkowego H2SO4 i polega na dodaniu do wody wapna, węglanu lub wodorotlenku sodowego. Przy niewielkich wartościach morze wystarczyć zastosowanie prażonego lub naturalnego o odpowiedniej gradacji dolomitu.

  • Sedymentacja - jest procesem wytrącania większych cząstek zanieczyszczeń z wody . Przy mniejszych instalacjach proces ten następuje bezpośrednio w zbiorniku hydroforowym dlatego też konieczne jest wykonanie spustu na dole zbiornika hydroforowego i cykliczne spuszczanie nagromadzonego osadu

  • Filtracja - podstawowym procesem podczas odżelaziania który odbywa się na urządzeniach zwanych odżelaziacze. Rozróżniamy dwa typy urządzeń: otwarte stosowany przy dużych instalacjach i zamknięte wykonane na bazie zbiorników ciśnieniowych.

  • Dezynfekcja - po odżelazieniu wody przy dużych instalacjach gdzie woda jest transportowana na durze odległości jak i w przypadku gdy woda jest niestabilna bakteriologicznie konieczna jest dezynfekcja wody. Możemy to osiągnąć poprzez chlorowanie lub naświetlanie wody promieniami UV.

 
     

 

 

 

Kontakt

 
 

Centrum Wody EKOMECH

Adres firmy: Mazowiecka 4 , 05-091 Ząbki Polska         

Telefon firmy:         (+48 22) 781 74 74

Telefon komórkowy:     +48 601 74 74 74

Adres Email: ekomech@ekomech.pl

Faks firmy:              (+48 22) 762 88 88

Mapa dojazdu

Zadzwoń przez Skype do CW Ekomech

 
     

 

 

Promocje

 
  Promocja wiązana:  

     Każdy klient który zamówi dowolny filtr na cały dom przez Internet może zakupić  odwróconą osmozę za 500 zł netto.

 

 

 
     

Copyrights EKOMECH © 2004, 2005  |  Zasada Prywatności | Polityka prywatności | Ostatnia modyikacja:2007-03-19 | Mapa witryny