Zastrzerzenia prawne

 

Działalność firmy

 
 

Filtry do wody

Kontenerowe stacje hydroforowe - hydrofornie

Nawadnianie terenów zielonych - ogrody, sady, parki

Ekologiczne systemy grzewcze - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ...

Baseny kompielowe - wanny z hydromaserzem

Usługi hydrauliczne- hydraulicy

Mapa witryny - spis treści

 
     

 

 

Nowości

 
     
     

 

 

 

 

Zasady użytkowania serwisu

 
 

 
UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z WITRYNY ZAPOZNAJ SIĘ Z TYMI ZASADAMI. KORZYSTANIE Z WITRYNY OZNACZA AKCEPTACJĘ ZASAD JEJ UŻYTKOWANIA. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ TYCH ZASAD, ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Ograniczenia odpowiedzialności

Firma Ekomech, jej dostawcy i inne firmy niezależne wymienione w treści niniejszej witryny w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny, dowolnych witryn powiązanych z niniejszą witryną odnośnikami oraz materiałów, informacji lub usług znajdujących się na którejkolwiek z takich witryn, bez względu na to, czy roszczenia te wynikają z gwarancji, kontraktów, czynów niedozwolonych czy też innych podstaw prawnych oraz bez względu na to, czy firma Ekomech została, czy też nie została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeżeli w wyniku korzystania z materiałów, informacji lub usług znajdujących się w tej witrynie konieczne będą serwisowanie, naprawa lub dokonanie modyfikacji sprzętu, wszelkie związane z tym koszty poniesie użytkownik. Odpowiednie przepisy mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wyrządzone pośrednio, w związku, z czym niniejsze wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.

 

Zastrzeżenia

Zobowiązania firmy EKOMECH dotyczące oferowanych produktów i usług są określane wyłącznie przez warunki umów ich udostępniania i żaden element niniejszej witryny nie powinien być traktowany jako zmieniający te warunki. Firma EKOMECH nie gwarantuje również, że udostępniane w niniejszej witrynie materiały, programy bądź usługi są dokładne i kompletne. Firma EKOMECH może wprowadzić, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zmiany w usługach i materiałach oferowanych w witrynie, a także w opisanych w niej produktach i ich cenach. Udostępniane poprzez witrynę materiały oraz usługi mogą nie być aktualne i EKOMECH nie zobowiązuje się do ich aktualizacji. Publikowane w witrynie informacje mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w danym kraju. Stosowne przepisy mogą nie zezwalać na wyłączenie domniemanych gwarancji, w związku z czym niniejsze wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w konkretnym przypadku.
 

Korzystanie z witryny

Firma EKOMECH upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie ("witryna") wyłącznie dla potrzeb prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich oraz innych informacji dotyczących własności umieszczonych w materiałach oryginalnych. Materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie nie wolno w żaden sposób modyfikować, reprodukować lub publicznie prezentować, wykonywać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać je do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych. Niedozwolone jest również wykorzystanie tych materiałów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej w jakimkolwiek celu. Materiały umieszczone w niniejszej witrynie są chronione prawami autorskimi; jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie materiałów znajdujących się w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych oraz innych praw. Naruszenie któregokolwiek z przedstawionych zasad użytkowania powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania z niniejszej witryny. Należy natychmiast zniszczyć wszystkie pobrane lub wydrukowane materiały.


 

 
     
 

Kontakt

 
 

Centrum Wody EKOMECH

Adres firmy: Mazowiecka 4 , 05-091 Ząbki Polska         

Telefon firmy:         (+48 22) 781 74 74

Telefon komórkowy:     +48 601 74 74 74

Adres Email: ekomech@ekomech.pl

Faks firmy:              (+48 22) 762 88 88

Mapa dojazdu

Zadzwoń przez Skype do biura Centrum Wody EKOMECHCW Ekomech

 
     

 

 

Promocje

 
  Promocja wiązana:  

     Każdy klient który zamówi dowolny filtr na cały dom przez Internet może zakupić  odwróconą osmozę za 500 zł netto.

 

 
     

Copyrights EKOMECH © 2004, 2005  |  Zasada Prywatności | Polityka prywatności | Ostatnia modyikacja:2007-02-09 | Mapa witryny