Karta zgłoszeniowa odżelaziaczy Ekomech typu E-Or-....

 

Filtry do wody

 
 

Odżelaziacze

Or-....

Oa-F2510-...

Oa-F5600-...

Oa-F2750-...

Oa-F2850-...

Oa-F3150-...

Stalowe`

Zmiękczacze

Cabinety

Standard

Duplex

Odmanganiacze

Odwrócona osmoza

Kolumny węglowe

Kolumny sedymentacyjne

Sterylizatory

Lampy UV

Pompy dozujące

Demineralizatory

Destylatory wody

 
     

 

 

Nowości

 
     
     

 

 

 

 

Metody uzdatniania wody

 
 

Zaznacz odpowiednie pozycje, a następnie poinformuj nas, jak możemy skontaktować się z Tobą.

Imię i nazwisko  
Tytuł
Firma
Adres

zamieszkania

 
Przeznaczenie

filtra

Adres

montażu

E-mail  
Telefon komórkowy 
Telefon stacjonarny   
Rodzaj zamawianego urządzenia
  
Przeznaczenie filtra
  
  

Niech sprzedawca skontaktuje się ze mną

 

W przypadku posiadania analizy wody prosimy wypełnić poniższy formularz

Wyniki badania wody

Badania Fizyko-Chemiczne wody

Kto wykonał analizę wody
Rodzaj oznaczenia Jednostka miary Wynik badania Najwyższa dopuszczalna wartość
Mętność mg/dm3 Nie więcej niż 1
Barwa mg Pt/dm3 Nie więcej niż 15
Zapach - akceptowalny
Odczyn (PH) - 6,5 - 9,5
Przewodność właściwamS/cm 2500
Twardość ogólna mg CaCO3/dm3 60 - 500
Chlorki mg Cl/dm3 250
Amoniak mg NH4/dm3 1,5
Azotyny mg NO2/dm3 0,1
Azotany mg NO3/dm3 50
Utlenialność mg O2/dm3 5000
Żelazo mg Fe/dm3 0,2
Mangan mg Mn/dm3 0,05
Fluorki mg F/dm3 1,5
Chlor wolny mg Cl2/dm3 0,3
    
 

Badania bakteriologiczne wody

Rodzaj oznaczenia Wynik badania Najwyższa dopuszczalna wartość
Liczba koloni bakterii na agarze po 72 godz. w temp. 22oC w 1 cm3 100
Liczba koloni bakterii na agarze po 24 godz. w temp. 37oC w 1cm3 20
Liczba bakterii grupy coli w 100 cm3 wody 0
Liczba bakterii grupy coli typu kałowego 0
Pięciorkowce kałowe w 100 cm3 wody 0

 

 
     
 

Kontakt

 
 

Centrum Wody EKOMECH

Adres firmy: Mazowiecka 4 , 05-091 Ząbki Polska         

Telefon firmy:         (+48 22) 781 74 74

Telefon komórkowy:     +48 601 74 74 74

Adres Email: ekomech@ekomech.pl

Faks firmy:              (+48 22) 762 88 88

Mapa dojazdu

Zadzwoń przez Skype do CW Ekomech

 
     

 

 

Promocje

 
  Promocja wiązana:  

     Każdy klient który zamówi dowolny filtr na cały dom przez Internet może zakupić  odwróconą osmozę za 500 zł netto.

 

 

 
     

Copyrights EKOMECH © 2004, 2005  |  Zasada Prywatności | Polityka prywatności | Ostatnia modyikacja:2007-03-19 | Mapa witryny